Vores butikker og værksteder har igen åbent Læs mere.

Færdselsregler på cykel

Selvom du ikke skal have et kørekort for at kunne køre cykel, bør du stadig sætte dig ind i færdselsreglerne på cykelstien for at kunne cykle forsvarligt. Vi har samlet en oversigt over de mest basale regler og en gang god stil, du skal følge på cykelstien.

Skal vi følges?

Det er så hyggeligt at følges ad og det er da også vigtigt med hyggestunder på cykelturen. Men er det overhovedet tilladt at køre ved siden af hinanden på cykelstien eller i vejkanten? Svaret findes i færdselslovens kapitel 7, §48, stk. 1 og 5.

Som udgangspunkt må to cyklister gerne følges ad ved at cykle ved siden af hinanden, så længe omgivelserne tillader det - med mindre at der er tale om en cykel med tre eller flere hjul. Har du eksempelvis en ladcykel, må denne ikke føres ved siden af en anden cykel. Derudover må en cykel aldrig føres ved siden af en bil af sikkerhedsmæssige årsager.

Det er heller ikke tilladt at hjælpe hinanden op af bakken. Det er nemlig ikke tilladt at holde fast i et andet køretøj, når du cykler. Heller ikke i føreren. På samme måde er det forbudt at køre to på én cykel med ét sæde - vil I dele cykel, må I altså skaffe en tandem eller ladcykel i stedet.

Når børnene skal med

Nogle gange er det nødvendigt at transportere flere på cykel, når de mindste skal med. I Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v., kapitel 8, §25 stk 1-5 og §26 stk 1-3 er det tilladt at tage børn i alderen op til syv år med på cyklen såfremt, at der er indrettet en særlig plads til dem. Pladsen skal være tilpasset barnets vægt og højde, og børnene skal være forsvarligt fastspændt.

Desuden skal føreren af cyklen være fyldt mindst 15 år, og så må transporten af barnet ikke gå ud over førerens evne til at styre cyklen. Desuden må børn under seks år ikke cykle alene, men skal altid følges med en person over 15 år.

Rød mand stå, grøn mand gå

Lyskryds giver ofte anledning til spørgsmål for cyklisterne, for selvom vi i Danmark generelt har en udemærket infrastruktur for cyklister, kan det netop ved lyskryds være svært at gennemskue, hvor man skal placere sig. Færdselslovens kapitel 7, §49, stk. 2 og 3 giver indblik i, hvordan du skal forholde dig ved nogle af de mest gængse udfordringer.

Du skal altid holde til højre i den vognbane, der ligger yderst til højre i færdselsretningen - også selvom du måske skal ligeud eller til venstre. Der er dog én undtagelse. Er der flere vognbaner, hvor den ene - den længst mod højre - er en svingbane forbeholdt højresvingende bilister, er det som cyklist tilladt at placere sig på linjen imellem banen til venstre for svingbanen og selve svingbanen.

Skal du svinge til venstre har du måske for vane at dele svinget op i to: først krydses den ene vej, men i stedet for at dreje over, holder du tilbage og venter på at få grønt igen. Og det giver god mening, men det er faktisk tilladt, at foretage svinget allerede når trafikken, der skal ligeud er passeret og der er frit. Hold øje med trafikken og vær sikker på, at du ikke er til gene for øvrig færdsel. Også for din egen sikkerheds skyld.

De %#¤&!! buspassagerer

Du kender det godt - du kommer drønende afsted hen ad cykelstien, men pludselig kommer bussen og overhaler dig blot for at holde ind 100 meter længere fremme. Ud vælter det med buspassagerer, der hverken ser sig til højre eller venstre, og du bliver nødt til at bremse hårdt op for at undgå at støde ind i nogen. Det kan da ikke være rigtigt, kan det?

Jo, det kan det faktisk godt. Men kun nogle gange vel at mærke. Ifølge færdselslovens kapitel 4, §27, stk. 4, skal du som cyklist holde tilbage for buspassagerer, hvis de sættes af et sted, hvor der ikke er et særligt areal mellem cykelsti og bus. Er der et særligt areal, er det derimod buspassagererne, der skal holde tilbage for dig! Men husk nu at orientere dig, når du kører forbi - for selvom du nu kender reglerne, er det ikke sikkert at buspassagererne også gør.

Se mor, uden hænder!

Selvom det gav respekt i skolegården, er det ikke særlig sejt at cykle uden hænder ude i trafikken. Det samme gælder forøvrigt fødder. Ifølge færdselslovens kapitel 7, §49, stk. 4, skal du nemlig altid have begge fødder på pedalerne og minimum en hånd på styret.

Fortov og og gangstier

Ligesom fodgængere skal holde sig til fortovene, skal du holde dig til cykelstien når du cykler. Ifølge færdselslovens kapitel 7, §49, stk. 5 er det nemlig ikke tilladt at cykle på hverken fortov eller gangstier.

Der har tidligere været diskussion om hvorvidt cykling på fortovet for børn under 6 år kan betragtes som leg. For i så fald er det tilladt, med følge af en voksen, når de små cykler afsted på f.eks. en tre-hjulet cykel eller en løbecykel. Men her er loven lidt tvetydig.

Lys på!

Den 1. november 2012 blev lygteloven ændret, og der stilles nu strengere krav til din cykellygte, end der har gjort tidligere. I lygtetændingstiden skal din cykel være forsynet med mindst én forlygte og én baglygte, der begge skal være godkendte. Ændringerne kan læses i bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. fra 2012

For at være godkendt skal din forlygte:

 • Lyse med hvidt eller gulligt lys
 • Tydeligt kunne ses forfra på mindst 300 meters afstand uden at virke blændende
 • Være synlig fra siderne
 • Være placeret højst 0,5 meter fra cyklens yderste venstre punkt.
 • Har lygten en blinkefunktion skal den kunne blinke med mindst 120 blink pr. minut.

For at være godkendt skal din baglygte:

 • Afgive rødt lys bagud
 • Kunne ses fra mindst 300 meters afstand uden at vike blændende
 • Være synlig fra siderne
 • Er cyklen mindre end 1 m bred, skal lygten placeres bag på i midten eller til venstre for midten. Er cyklen mere end en meter bred, skal den være forsynet med mindst to baglygter, der hver er placeret højst 0,4 meter fra cyklens yderpunkter og med mindst 0,6 m mellem.

"BAGFRA!"

Sådan lyder det ofte, når en lynhurtig racercyklist skal forbi. Der er nemlig ikke plads til en ringeklokke på styret af en racer. Eller... Det vil sige, at det er der, men mange vælger at tage den af grundet æstetik og vægt. Ifølge bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. kapitel 7, §23 er det et krav, at en cykel skal have en klart lydende ringeklokke, som skal være placeret på styret. Det er desuden den eneste form for signalmiddel, der er godkendt til cykler. Har du ikke en ringeklokke, risikerer du at få en advarsel af Politiet. 

Husk nu at låse

"Det gør jeg da for min egen skyld?" Sådan tænker du måske, men det er faktisk et lovkrav jf. færdselslovens kapitel 7. §49, stk. 7. Du må dog gerne efterlade din cykel ulåst, sålænge henstillingen kun er kortvarrig. Er du i tvivl om, hvordan du bedst låser din cykel, kan du følge vores guide.

BØDETAKSTER

Reglerne for, hvordan du skal befærde dig i trafikken er lavet for at sikre din og andre trafikanters sikkerhed. Følger du dem ikke, kan du derfor risikere bøder. Nedenfor kan du danne dig overblik over bødetaksterne ifølge Rådet for Sikker trafik.

DET KOSTER 700 KRONER, HVIS DU: 

 • Kører uden lys i lygtetændingstiden
 • Har fejl eller mangler ved bremser, reflekser mv.
 • Cykler i fodgængerfeltet, på fortov eller gangsti
 • Kører i modsat retning på cykelstien
 • Kører uden hænder på styret
 • Ikke giver tegn, når du stopper eller drejer
 • Ikke respekterer skilte og afmærkning
 • Holder fast i et andet køretøj
 • Er to personer på en cykel med ét sæde (bøde til begge).

DET KOSTER 1.000 KRONER, HVIS DU:

 • Kører over for rødt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Overtræder ubetinget vigepligt
 • Bruger håndholdt mobil.

DET KOSTER 1.500 KRONER, HVIS DU:

 • Kører uforsvarligt på cykel, fordi du er påvirket

Husk nu den gode stil

Selvom det ikke er lovpligtigt at bruge cykelhjelm, anbefaler vi dig stadig at du husker at tage den på og justerer den rigtigt for din egen sikkerheds skyld. Opfordr i samme forbindelse din familie, venner og andre til at gøre det samme, så vi kan passe godt på hinanden i trafikken - dét er god stil!

Ét er at følge de nedskrevne love og regler, noget andet er at opføre sig ordentligt. Derfor opfordrer vi til at holde en god tone på cykelstien. Brug ringeklokken i stedet for at råbe, lad være med at overhale ved lyskryds, hvis du ikke kan holde farten efter og husk at tage hensyn til hinanden i trafikken. Så glider det hele lidt lettere og du skal nok nå frem til tiden alligevel. Rigtig god tur!

Vil du gerne vide mere?

Er du nysgerrig på, hvordan reglerne for cyklister og cykelindretning er, kan du læse mere i Bekendtgørelse af færdselsloven og  Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 

Måske kan du også lide

Se flere indlæg
Se flere indlæg